<مهندسي معدن>


مهندسی معدن


 

وب لاگ تخصصي مهندسي معدن

 

۱۳۸٤/٥/۱٧

پی جوئی ژئوفیزیکی

آیا می دانید منظور از پی جوئی ژئوفیزیکی چیست ؟

 

در میان پی جوئی غیر مستقیم ، روش یا روش های ژئوفیزیکی در راس آن قرار دارد . در پی جوئی ژئوفیزیکی تغییراتی را در شرایط زمین شناسی که ممکن است ناشی از وجود کانسارهای کانی اقتصادی باشد ، از فاصله ای مشخص کشف می کنند .  با استفاده از ابزار بسیار حساس تغییرات خواص فیزیکی زمین ( ناهنجاری ها ) اندازه گیری می شوند. ناهنجاری ها می تواند ناشی از وجود یک کانسار کانسنگ باشد یا نباشد ولی تشخیص این امر پیچیده و مشکل است . تعبیر و تفسیر داده های کامپیوتری شده با کمک استنتاجات زمین شناسی کاربرد و دقت این روشها را بهبود بخشیده و توسعه داده است . دامنه نفوذ روشهای ژئوفیزیکی در هوا یا فضا تقریبا نامحدود است اما نفوذ آنها در زمین بندرت از 300 فوت ( 90 فوت ) فراتر می رود.

کاربرد ژئوفیزیک جهت پی جوئی و اکتشاف در آغاز در صنایع نفت و گاز طبیعی شروع شد و بیشترین میزان موفقیت را تا کنون در این زمینه کسب کرده است . استفاده از آن در زمینه معدنکاری نسبتا جدید و موفقیت آن نیز کم است. با این وجود امید بخش بودن این روش برای مواد معدنی واقع در عمق و پنهان و قابلیت آن رد پیجوئی های گسترده و گوناگون آن را جذاب ترین و فراگیرترین فنون پی جوئی برای آینده می سازد.

در برخی موارد ژئوفیزیک می تواند با استفاده از اصل تداعی معانی برای کشف غیر مستقیم به کار برده شود و آن در مواردی است که کانی گانگ همراه با کانسارقابل کشف تر از خود کانی کانسنگ باشد از طریق ژئوفیزیک همچنین می توان اطلاعا ت با ارزشی برای تهیه نقشه های زمین شناسی ، که موقعیت فضائی کانسار ( عمق ، شکل و غیره ) یا شکلهای زمین ساختی  ( چین ها ، گسلها و غیره ) را بیان می کند به دست می آورد.

دسته بندی روشهای ژئوفیزیکی به شرح زیر می باشد :

1.     روش الکتریکی

·        مقاومت سنجی

·        پولاریزاسیون القائی

·        خود پتانسیلی

·        پتانسیل اعمالی

·        تلوریک

·        مگنتوتلوریک

2.     روش الکترو مغناطیسی

3.     روش مغناطیسی

4.     روش ثقلی

5.     پرتو نگاری

6.     لرزه ای

·        انکساری

·        انعکاسی

7.     سنجش از راه دور

ماحصل اندازه گیری های ژئو فیزیکی معمولا یک نقشه یا مقطع زمین شناسی است که تغییرات خواص فیزیکی یا میدان های اندازه گیری شده را در سراسر یک منطقه ( منطقه مورد نظر ) نشان می دهد.

 

 

برگرفته از کتاب اصول مهندسی معدن ترجمه مهدی یاوری

 

حسین رحیمائی

پيام هاي ديگران ()

Mining Engineering 


 


آرشيو ماهيانه


آرشيو ماهيانه
وب لاگ دوستان
Danshjoo List
LOGO


دانشجويان معدن دانشگاه صنعتي سهند


دانشجويان معدن دانشگاه ‌قزوين


اجرای شاتکریت


مجموعه مقالات صدري زاده


وبلاگ معدن و زمين‌شناسي


انجمن مهندسي معدن


سايت مهندسي معدن


پيش بيني زمين لرزه


مهندسي هسته‌اي


معدن و توسعه


زمين و معدن


علوم زمين


زمين
لينك سايت هاي خارجي


www.miningequipmentinc.com


www.wirth-europe.com


www.rockscience.com


www.rocscience.com


www.minninglife.com


www.infomine.com


www.gunform.com


www.dmm.org.uk


www.mintec.com


www.mmsi.com


www.e-mj.com


www.wme.com

لينك سايت هاي ايراني


www.iranianminers.com


www.mine-house.com


www.gsi-info.com


www.irtasite.com


www.mim.gov.ir


www.mine-ir.com/


www.irsme.com


www.mesau.ws


www.immp.org


www.gsi.org.ir


www.ngdir.irGoogleآمار سايتدر باره من


 

 

 

Copyright © 2003 by hossein023.persianblog.ir

هر گونه استفاده از اين مطالب فقط با درج نام وبلاگ و آدرس وب لاگ و نام نويسنده و بدون ايجاد هيچ تغييري در متن يادداشت مجاز مي باشد