<مهندسي معدن>


مهندسی معدن


 

وب لاگ تخصصي مهندسي معدن

 

۱۳۸٥/۳/۱٩

زمين‌شناسي معدن مس سرچشمه

زمين‌شناسي معدن مس سرچشمه

 

كانسار مس سرچشمه در قسمت مركزي سلسله جبال زاگرس قرار گرفته و متشكل از سنگهاي چين خورده گسله ، سنگهاي رسوبي و مواد آتشفشاني اوايل دوران سوم (بيشتر از 15 ميليون سال قبل) است .

ذخيره زمين شناسي معدن بالغ بر يك ميليارد و دويست ميليون تن سنگ سولفوري با عيار متوسط 69/0درصد مس برآورد گرديده است. وكانسار از نوع پورفيري است وماده معدني با توجّه به طبيعت پورفيري كانسار در سه ناحيه اكسيد با متوسط ضخامت 26 متر ، سوپرژن يا منطقه غني شده با متوسط ضخامت 37 متر و منطقه هايپوژن با ناحيه كاني سازي اوليه پراكنده مي باشد. مينرالهاي اصلي سولفوري حاوي مس در اين  معدن شامل كالكوپيرت ، كالكوسيت و به مقدار جزئي كووليت بوده و مينرالهاي اكسيدي عمدتاً مالاكيت و آزوريت مي باشند. عمليات بهره برداري در مجتمع مس سرچشمه شامل استخراج ،تغليظ ، ذوب ، پالايش و ريخته گري و ليچينگ دايكهاي اكسيدي مي باشند .

حسین رحیمائی

پيام هاي ديگران ()

Mining Engineering 


۱۳۸٥/۳/٦

استراتژی بخش معدن ايران

پايگاه اينترنتی استراتژی بخش معدن ايران به آدرس www.miningstrategy.com آماده تعامل با تمامی کارشناسان و صاحب نظران جهت تدوين استراتژی بخش معدن می باشد.

 

حسین رحیمائی

پيام هاي ديگران ()

Mining Engineering 


 


آرشيو ماهيانه


آرشيو ماهيانه
وب لاگ دوستان
Danshjoo List
LOGO


دانشجويان معدن دانشگاه صنعتي سهند


دانشجويان معدن دانشگاه ‌قزوين


اجرای شاتکریت


مجموعه مقالات صدري زاده


وبلاگ معدن و زمين‌شناسي


انجمن مهندسي معدن


سايت مهندسي معدن


پيش بيني زمين لرزه


مهندسي هسته‌اي


معدن و توسعه


زمين و معدن


علوم زمين


زمين
لينك سايت هاي خارجي


www.miningequipmentinc.com


www.wirth-europe.com


www.rockscience.com


www.rocscience.com


www.minninglife.com


www.infomine.com


www.gunform.com


www.dmm.org.uk


www.mintec.com


www.mmsi.com


www.e-mj.com


www.wme.com

لينك سايت هاي ايراني


www.iranianminers.com


www.mine-house.com


www.gsi-info.com


www.irtasite.com


www.mim.gov.ir


www.mine-ir.com/


www.irsme.com


www.mesau.ws


www.immp.org


www.gsi.org.ir


www.ngdir.irGoogleآمار سايتدر باره من


 

 

 

Copyright © 2003 by hossein023.persianblog.ir

هر گونه استفاده از اين مطالب فقط با درج نام وبلاگ و آدرس وب لاگ و نام نويسنده و بدون ايجاد هيچ تغييري در متن يادداشت مجاز مي باشد