توليد سنگ آهن کشور 11 درصد افزايش يافت - <مهندسي معدن>


مهندسی معدن


 

وب لاگ تخصصي مهندسي معدن

 

۱۳۸٦/۸/٢٥

توليد سنگ آهن کشور 11 درصد افزايش يافت

ميزان توليد سنگ آهن در 7 ماه منتهی به پايان مهرماه امسال در واحدهای تحت پوشش شرکت تهيه و توليد مواد معدنی ايران در مجموع به 11 ميليون و 684 هزار و 773 تن رسيد که در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 11 درصد افزايش داشت. به گزارش هفته نامه معدن و توسعه ، ميزان استخراج نيز در همين مدت به 18 ميليون و 392 هزار و 716 تن رسيدکه نسبت به مدت مشابه سال قبل ا ز رشد 8 درصدی برخوردار شد. ميزان توليد سنگ آهن در شرکت سنگ آهن مرکزی در مدت ياد شده برابر با 2 ميليون و 939 هزار و 691 تن و ميزان استخراج نيز برابر با 4 ميليون و 878 هزار و 704 تن بود که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل به ترتيب 18 و 28 درصد افزايش نشان می دهد. 

سيد محمد حسين رحيمائی        احسان اسماعيل پور مطلق  

حسین رحیمائی

پيام هاي ديگران ()

Mining Engineering 


 


آرشيو ماهيانه


آرشيو ماهيانه
وب لاگ دوستان
Danshjoo List
LOGO


دانشجويان معدن دانشگاه صنعتي سهند


دانشجويان معدن دانشگاه ‌قزوين


اجرای شاتکریت


مجموعه مقالات صدري زاده


وبلاگ معدن و زمين‌شناسي


انجمن مهندسي معدن


سايت مهندسي معدن


پيش بيني زمين لرزه


مهندسي هسته‌اي


معدن و توسعه


زمين و معدن


علوم زمين


زمين
لينك سايت هاي خارجي


www.miningequipmentinc.com


www.wirth-europe.com


www.rockscience.com


www.rocscience.com


www.minninglife.com


www.infomine.com


www.gunform.com


www.dmm.org.uk


www.mintec.com


www.mmsi.com


www.e-mj.com


www.wme.com

لينك سايت هاي ايراني


www.iranianminers.com


www.mine-house.com


www.gsi-info.com


www.irtasite.com


www.mim.gov.ir


www.mine-ir.com/


www.irsme.com


www.mesau.ws


www.immp.org


www.gsi.org.ir


www.ngdir.irGoogleآمار سايتدر باره من


 

 

 

Copyright © 2003 by hossein023.persianblog.ir

هر گونه استفاده از اين مطالب فقط با درج نام وبلاگ و آدرس وب لاگ و نام نويسنده و بدون ايجاد هيچ تغييري در متن يادداشت مجاز مي باشد