اصول کلی بيوليچينگ مس

اصول كلي بيوليچينگ مس<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

ماده معدني مس استخراج شده تا ابعادموردنظر خرد شده و به منظور آگلومرهشدن ذرات ريز با ذرات درشت و كار با باكتري ها با اسيدسولفوريك در دستگاه هايآگلومراسيون مخلوط مي شوند.
به منظور كاهش ميزان رطوبت موجود براي خوبآگلومره شدن آب يا رافينت (رافينت محلولي است كه از مسير بازگشتي جدايش محلولالكترووينينگ به دست مي آيد) اضافه مي شود.

اگر ماده معدني از نوع خيليمصرف كننده اسيد نباشد ميزان اسيد مصرفي براي آماده سازي ماده معدني مي تواند ازمحلول رافينت تامين شود.‏

رافينت معمولا شامل ميزان كمي از باكتري است كهمنجر به اكسيد شدن مس مي شود (باكتري ابتدا توسط لوله هايي بر روي كپه هاي مادهمعدني ريخته مي شوند تا سنگ سولفوري را به اكسيدي تبديل كند.سنگ آگلومرهو آماده شده براي اسيدشويي به محوطه اي فرستاده مي شود كه در محلي به ارتفاع ۶-۱۰متر بر روي زميني كه قبلا مسطح شده است و يا بر بالاي ماده معدني كه قبلا اسيدشوييشده است ريخته مي شود.

به منظور تامين هواي موردنياز براي عمليات باكتري هالوله هاي پلاستيكي با سوراخ های مخصوص هوادهي بر روي پد قرار داده مي شوند.‏
بادبزن هاي فشار پايين هواي مورد نياز براي سيستم تهويه زير ماده معدني راتامين مي كنند.‏
پدهاي ايجاد شده توسط ميزان مشخصي از محلول كه شامل باكترينيز مي باشد مورد پاشش قرار مي گيرند و اين باكتري هاي موجود سنگ سولفوري را بهاكسيدي تبديل مي كنند و در اسيد حل مي شوند، محلول باردار شده ‏(PLS)‏ (شاملمقدار مشخصي مي باشد) در زير توده جمع مي شوند و بعضا دوباره به بالاي هيپ عملياتبرگردانده مي شوند و يا مستقيما اگر ميزان مس در حد مورد نظر باشد به مرحله ‏EW/SX) (جدايش محلول/ الكترووينينگ) براي بازيابي مس فرستاده مي شوند. رافينت دو مرتبه بهتوده هاي اسيدشويي قرار گرفته، بازگردانده مي شوند. زمان اسيدشويي براي عمليات هايمختلف متفاوت است اما به طور ايده آل در حدود ۲۰۰ روز براي ماده معدني مس ثانويهاست. بازيابي مس در حدود ۸۵-۷۵درصد متغير است.

دكتر منوچهر اوليازاده  استاد گروه معدن دانشكده معدن دانشگاه تهران

هفته‌نامه معدن و توسعه ۱۲/۹/۸۴

 

/ 6 نظر / 5 بازدید
miner79

آقا حسين سلام... مطلب خوبی بود اما رنگ فونت مشکل دارد و با رنگ پس زمينه يکی است... موفق باشيد ...

فروش فیلم !

فروش فیلم های DivX - XviD با کیفیت بسیار بالا و قیمت ارزان و تحویل رایگان در تهران و ارسال به شهرستان ... !! به لیست ما نگاهی بیندازید ... http://divx.co.nr

saed

سلام...ممنون....

sepanta

سلام حسین جان...چه خبر.....ببینم خبری از معدن و این چیزا داشتی و دیدی به درد ما میخوره به ما ندا بده.....ممنون..راستی می خواستم بدونم میشه روت تو اداره ی یه سایت رسمی حساب کرد و یا سرت شلوغ تر از این حرفاس!!!!فدات...سپنتا

sepanta

سلام حسين...بخشيد که يکی از بچه ها کمی شيطونی کرده بود بازم..آخه اولين مهندسی معدن تو گوگل مال تو می آد ديگه..به هر حال شرمنده اتم...راستی گفتی فارغ التحصيل شدی..نه؟

sepanta

sسلام..مرسی و ممنون...تو هم موفق باشی...بای و ایدون باد