قرارداد ساخت سه دستگاه دکل حفاری امضاء شد

قرارداد ساخت 3 دستگاه دکل حفاری خشکی بین شرکت ملی حفاری ایران و شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران، امضا شد. این قرارداد را حیدر بهمنی، مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران و مسعود سلطانپور ، مدیر عامل شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران در تهران امضا کردند. ارزش این قرارداد 27 میلیون یورو است و در مدت 18 ماه اجرا می شود. مهندس بهمنی در مراسم امضای این قرارداد گفت: با توجه به افزایش تولید نفت و گاز در کشور پیش بینی می کنیم که تا کمتر از 10 سال آینده تعداد 100 دستگاه حفاری نیاز داشته باشیم که امیدوارم با کمک شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی و بخش خصوصی در کشور تولید کنیم.  وی با بیان اینکه نیز کشور در 20 سال آینده 200 دستگاه حفاری پیش بینی شده است، افزود: در زمان حاضر در مجموع 54 دستگاه حفاری در بخش های خشکی و دریا فعال هستند. به گفته این مقام مسئول، شرکت ملی حفاری ایران هم اکنون ساخت چهار دستگاه حفاری دریایی را در برنامه دارد.                                                                                                  
 احسان اسماعیل پور مطلق، سید محمدحسین رحیمائی

/ 0 نظر / 6 بازدید