میزان استخراج از معادن کشور ‪ ۵۳‬درصد رشد داشته است

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن گفت: میزان برداشت ازذخایر معدنی از ‪ ۱۵۰میلیون تن در سال ‪ ۸۳با ‪ ۵۳درصد رشد به حدود۲۳۰میلیون تن در سال جاری رسیده است. به گزارش سازمان توسعه و نوسازیمعادن و صنایع معدنی ایران( ایمیدرو)،محمدمسعود سمیعی نژاد افزود: اگرچهاین رقم رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد اما هنوز کافی نیست و رقم استخراجاز معادن باید سالانه به ‪ ۵۰۰میلیون تن یعنی معادل یک درصد از کل ذخایرکشور برسد. وی، ذخایر معدنی کشور را ‪ ۵۷میلیارد تن ذکر کرد و گفت: از سوی دولتاقدام‌های خوبی برای بخش معدن انجام شده از جمله اینکه در سه سال گذشتهحقوق دولتی معادن به رغم افزایش قیمت‌ها در بازار فلزات و مواد معدنیافزایش نیافت. معاون وزیر صنایع و معادن افزود: همچنین ما طی سال‌های گذشته تسهیلاتی رابا یارانه از بخش اکتشاف تا فرآوری برای مکتشفان معادن و بهره برداران درنظر گرفتیم.  وی تصریح کرد: ما از حضور سرمایه‌گذاران خارجی استقبال می‌کنیم و هم اکنوننیز شرکت‌های خارجی در بخش اکتشاف، استخراج و فرآوری در داخل مشغول کارهستند. معاون وزیر صنایع و معادن با اشاره به آمارهای سال قبل، یادآور شد: براساسآمارهای رسمی، در سال گذشته میزان رشد بخش صنعت ‪ ۸/۳درصد و رشد بخش معدن۱۷/۷درصد بود. این آمار حاکی از آن است که ما نه تنها تحت تاثیر هیچتحریمی قرار نگرفتیم بلکه توانستیم در بخش صنعت و به ویژه بخش معدن بهخودکفایی هم برسیم. به دلیل اینکه مواد معدنی متعلق به کشور خودمان استلذا هیچ تحریمی شامل این مواد معدنی نمی‌شود.وی تصریح کرد: بخش استخراج و فرآوری معادن نیز به طور کامل توسط مهندسانداخلی انجام می‌شود و در زمان حاضر معدنی در کشور نداریم که از مرحلهاستخراج تا فرآوری آن به خارجی‌ها وابسته باشیم ضمن اینکه در ساخت بسیاریاز تجهیزات معدنی نیز به خودکفایی رسیده ایم .سمیعی نژاد افزود: در معادنی که پروانه‌های آن نزد بهره برداران است،چنانچه فعالیتی در معادن آنها صورت نگیرد، سلب صلاحیت خواهد شد. معاون وزیر صنایع و معادن در ادامه خاطرنشان کرد: از اول امسال تاکنون ازصاحبان حدود ‪ ۳۸۰معادن غیرفعال سلب صلاحیت شده و اکنون توسط سازمانصنایع و معادن استان‌ها در حال واگذاری است و باز هم اعلام می‌کنیم اگر هرمعدنی طبق قانون دارای گواهی اکتشاف یا بهره برداری باشد و اقدامی بر رویمعدن انجام نداده باشد، با اخطار به صاحبان پروانه ها، سلب صلاحیت می شوندو معادن آنها در اختیار متقاضیانی که صلاحیت فنی و مالی آنها محرز شود،قرار خواهد گرفت.

سید محمد حسین رحیمائی – احسان اسماعیل پور مطلق

/ 0 نظر / 9 بازدید