سکوی ایران- البرز در انتظار حفاری خزر

سرانجام حفاری دریای خزر امسال همزمان با یکصد سالگی صنعت نفت آغاز خواهد شد. حفاری دریای خزر توسط دکل حفاری نیمه شناور ایران- البرز انجام می شود و در این زمینه تاکنون یک حلقه چاه آزمایشی نیز در عمق 62 متری با موفقیت حفر شده است. ساخت این سکو یکی از طرح های بزرگ کشور با فن آوری فعالیت در آب های عمیق است که انتقال دانش فنی خارجی را به همراه داشته است. سکوی ایران البرز می تواند عملیات حفاری را به صورت نیمه شناور تا عمق 1030 متر از سطح آب و تا شش هزار متری بستر دریا انجام دهد. این سکو حدود 14 هزار تن وزن دارد که 120 نفر روی آن فعالیت خواهند کرد. این سکوی حفاری نیمه شناور با تثبیت موقعیت از نوع لنگر اندازی و مناسب برای عملکرد در دریا با موج تا 21 متر در شمال کشور در شهرستان نکا طراحی و ساخته شده است.اجزای اصلی سکو شامل عرشه، دو پانتون برای تأمین شناوری سکو و چهار ستون جهت اتصال به پانتون های سکوی اصلی و تجهیزات فوق مدرن مانند:درا ورکس و تاپ درایو است؛همچنین امکان تولید 4/11 مگاوات برق توسط دیزل ژنراتور آن وجود دارد. همچنین همه مراحل ساخت، نصب و به آب اندازی سکو نیز به وسیله نیروهای متخصص ایرانی انجام شده است. مدیرعامل شرکت حفاری شمال می گوید: این دستگاه آماده آغاز فعالیت است و در صورت تأمین شناورها فعالیت خود را آغاز می کند. اصغر رفیعی افزود: در حال حاضر نیروهای شرکت کاسل چین در نکا مستقر شده اند تا به محض تحویل دکل حفاری ایران البرز عملیات حفاری در دریای خزر را آغاز کنیم.به گفته او به منظور راه اندازی سکوی نیمه شناور ایران البرز و تکمیل پایگاه پشتیبانی بندر نکا برای تجهیز این بندر بیش از 400 میلیارد ریال سرمایه گذاری انجام شده، به گونه ای که این پایگاه تبدیل به یکی از فنی ترین مناطق برای ارائه خدمات حفاری در دریای خزر شده است.                                                 

 سیدمحمد حسین رحیمائی، احسان اسماعیل پور مطلق

/ 0 نظر / 7 بازدید