سمينار مهندسي معدن در دانشگاه آزاد لاهيجان

اولين سمينارمهندسي معدن دانشگاه آزاد اسلامي واحد لاهيجان با هدف ارائه تجربيات تحقيقاتي وپيشنهادهاي راهبردي صاحبنظران و پژوهشگران عرصه هاي مختلف مهندسي معدن در تاريخ ۲۷الي ۲۸ ارديبهشت ماه ۱۳۸۵ در لاهيجان برگزار مي شود.به گزارش روابط عموميسازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور مهندس فرزاد عسلي دبير اجرايي اولينسمينار مهندسي معدن با بيان اهداف اصلي برگزاري اين سمينار افزود: ارائه آخرينيافته ها و تجربيات علمي و پژوهشي مرتبط با معدن، ايجاد زمينه مشاركت و بستر علميمناسب در شناخت نيازها و تنگناهاي صنعت معدنكاري، آشنايي با توليد فرآوري و توزيعمحصولات معدني و بررسي نيازهاي استان هاي شمالي كشور، ارائه آخرين دستاوردهاي علميو صنعتي معدني، گسترش همكاري و تبادل نظر بين مراكز تحقيقاتي، دانشگاهي و صنعتيكشور و برپايي نمايشگاه ها و كارگاه هاي آموزشي در زمينه هاي موردنياز رشته معدن ازجمله مهمترين اهدافي است كه برگزاركنندگان سمينار دنبال مي كنند.وي ضرورتبرگزاري چنين همايش هايي را در جهت اعتلاي جايگاه رشته مهندسي معدن و به طور كليبهبود روند فعاليت هاي معدني را حائز اهميت دانست و افزود: به منظور آشنايي هرچهبيشتر قشر تحصيل‌كرده دانشگاهي با صنعت معدنكاري در كشور به نظر مي رسد، برگزاريچنين همايش هايي مي تواند موانع و مشكلات موجود را مطرح و در جهت ارائه راهكارها وحل مشكلات مثمرثمر باشد چرا كه زمينه مناسبي است تا علم و صنعت از نزديك با همتلفيق شده و كشور به سمت توسعه صنعتي و معدني پيش رود.دبير اجرايي اولينسمينار مهندسي معدن در ادامه با تاكيد بر مشكلاتي كه در زمينه فعاليت هاي معدنيوجود دارد خاطرنشان كرد: مشكلات ناشي از وضع قوانين نامناسب منابع طبيعي و محيطزيست و عدم اصلاح آنها كه بعضاً باعث ايجاد تداخل در اجراي عمليات معدنكاري مي شوديكي از محورهايي است كه در برگزاري اين همايش به آن خواهيم پرداخت، چرا كه استانهاي شمالي كشور به دليل پوشش گياهي گسترده با برخي موانع در زمينه اجراي عملياتمعدني روبه رو مي شود كه قصد داريم راهكارهاي مناسب براي همكاري و حفظ تعاملاتمنابع طبيعي و معدنكاري را به نقد كشيده و بهترين راهكارهاي موجود را بررسي و عنوانكنيم.وي همچنين با اشاره بر اهميت سازمان نظام مهندسي معدن خواستار توجهبيشتر مسئولان به اين سازمان شد و افزود: با وجود اهميتي كه سازمان نظام مهندسيمعدن در روند اجراي عمليات معدني دارد بايد مسئولان امر بر اهميت اين جايگاه واقفبوده و اين سازمان را در اجراي فعاليت هاي معدني بيشتر دخيل كنند كه اميدواريم اينسازمان بتواند پس از ساختارسازي و شكل گيري بدنه خود، حضور جدي‌تري در سياستگزاريهاي معدني ايفا كند.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

هفته‌نامه معدن و توسعه

/ 1 نظر / 8 بازدید
علی

سلام حسين جان .... اين کنفرانس به دليل رفتارهای زننده‌ی مجريان کنفرانس از طرف دکتر حميديان تحريم شده ... اميدوارم شما هم اين مهم رو لحاظ کنی .... تا بقيه دوستان بدونند چرا ما شرکت نمی کنيم ... در ضمن من الان با مهندس سجادی از سايت کامپيوتر ارشد دانشکده فنی تهران اين مطلب رو ميدم .... دوستدار شما .. خدا نگهدار