نگرشی برSWOT سنگهای ساختمانی و تزئينی ايران

در هر کشوری منابع و معادنی وجود داردکه در صورت بهره برداری بهينه ، يعنی اعمال روشهای صحيح استخراج ، کنترل ضايعات و کنترل سرعت تخليه ذخاير  می‌تواند سالها ﺗﺄمين کننده ارز و پشتيبانی کننده صنايع باشد. يعنی وفور معادن ، تنوع معادن، ارزانی نيروی کار و انرژی می تواند ما را در توليد محصولات معدنی با قيمتی پائين تر از رقبای جهانی متمايز سازد و می توانيم در اين زمينه تخصص پيدا کنيم. با توجه به تحقيقاتی که در زمينه اقتصادی معادن کشور انجام يافته، معادن سنگ تزئينی سودده ترين نوع معادن در کشور از ديدگاه خرد می باشند. 

سنگهای تزئينی، نوعی از سنگهای طبيعی هستند که در اندازه های مشخص انتخاب، برش يا تراش داده می شوند و پس از عمليات ساب و صيقل در نما سازی داخلی يا خارجی ساختمانها بکار می رود. کيفيت سنگهای تزئينی به عواملی نظير نوع سنگ ، رنگ ، نحوه استخراج ،برش ، ساب و صيقل و بالاخره دقت در انتخاب و نصب بستگی دارد.عوامل غير شيميايی و غير کانی نظيرشکستگی ها، درزها، هوازدگي ها و خلل و فرج موجود در سنگ نيز باعث افت قيمت سنگ هستند.

ايران دارای منابع بيشمار و معادن بزرگ سنگهای ساختمانی و تزئينی است که درکمتر مناطق دنيا می توان اينگونه پراکندگی معادن را نظاره گر بود.تعداد معادن فعال به بيش از ۶۰۰  معدن با بيش از ۸ ميليون تن استخراج برآورد می شود ودر اغلب استانهای کشور پراکنده می باشد، که در بين آنها لرستان، خراسان، اصفهان، کردستان، فارس، کرمان، مرکزی و يزد از جايگاه ويژه ای برخوردار می باشند. ذخيره معادن سنگی ايران۵/۱تا ۲ ميليارد تن تخمين زده می شود و صنعت سنگ در جهان بازار فروش حدود ۶۰ ميليارد دلار دارد ولی متاسفانه در کشور ما با وجود ۳۰۰ هزار تن(سنگهای تزئينی کار شده و خام) به ارزش تقريبی ۱۰۰ ميليون دلارتنها درصد ناچيزی از صادرات جهانی را به خود اختصاص داده است و با توجه به اينکه پس از ايتاليا و چين ، ايران سومين توليد کنندﺓ سنگهای تزئينی در جهان است، اما هنوز صنعت سنگ ايران از بستر سنتی خود خارج نشده و لازمه اين کار تجديد نظر اساسی در روشهای استخراج تا صادرات محصولات فرآوری شده می‌باشد که اين توجه بيش از پيش دولت در زمينه سرمايه گذاری های زيربنايی را می طلبد. مشکلات توليد و فرآوری اجماﻻﹰ به شرح زير می باشد:

۱- فقدان شناسايی کامل نسبت به ذخاير

۲- وجود بهره برداران غير متخصص

۳- ضعف نيروی متخصص در معادن

۴- عدم رعايت استاندارد بين المللی

۵ - وجود ضعف در جذب سرمايه های خارجی در رشته معدن

۶‐ وجود بهره برداران غير متخصص

در حال حاضر ، مهمترين بحث مطرح در مورد صنايع فرآوری و تکميل سنگهای تزئينی و نما در ايران بحث بازاريابی و صادرات آن است که با تبليغات در نشريات تخصصی سنگ و ساختمان جهان، تهيه کاتالوگ و بروشور، شرکت در نمايشگاه های بين المللی و احداث سايتهای اينترنتی می توان تا حد زيادی بر اين چالشها چيره گرديد. از جانب ديگر با توجه به اينکه رقبای ارزان فروشی مانند چين و رقبای با کيفيتی مانند ايتاليا و اسپانيا فرا روی ما قرار دارند، همچنين کالاهای جانشين مانند کاشی، شيشه، و نماهای سيمانی و آلومينيومی،لازم می آ يد که مزيت های رقابتی خاص و جديدی را ايجاد يا تقويت نمائيم؛ يعنی با افزايش کيفيت، بهبود بسته بندی، تبليغات وسيع، سعی در جلب رضايت مشتری و... قدری از شدت خطرات و تهديدات رقبای خارجی و کالا های جانشين بکاهيم تا بتوانيم از بعضی فرصتها مانند تکنولوژی جديد يا رونق فعاليتهای ساختمانی استفاده کنيم .             

احسان اسماعيل پورمطلق – سيد محمد حسين رحيمائی  

/ 2 نظر / 7 بازدید

با سلا م ..... کماکان منتظريم!!

وحيد رضائی

با سلام از اينکه منو لينک کردی متشکرم. منم شما را در قسمت پيوندهای وبلاگم لينک کردم. اميدوارم موفق باشيد./