وزير نفت: ۵۹ هزار بشکه نفت از چاههای پارس جنوبی توليد می شود

حفاری چاههای نفت در پاس جنوبی به پايان رسيده است و اين چاهها برای توليد ۳۵ هزار بشکه در فاز اول برنامه ريزی شده است. وزيری هامانه ، وزير نفت ، با بيان اين مطلب خاطر نشان کرد: به هنگام بهره برداری از چاههای نفت در پارس جنوبی ۳۵ هزار بشکه برای فاز اول و ۲۴ هزار بشکه برای فاز دوم برنامه ريزی می شود. وی افزود شرکت شل در فازهای ۱۳ و۱۴ پارس جنوبی اکنون قرارداد دارد و مناقصه هايی برای بخش بالا دستی باآنها در حال برگزاری است. وی همچنين در خصوص زمان بهره برداری از فازهای شش تا هشت پارس جنوبی گفت: تا دو هفته آينده فاز شش در مدار قرار می گيرد؛ ضمن اينکه فاز ۹ ميدان گازی پارس جنوبی نيز در زمستان امسال به بهره برداری می رسد. خطوط لوله انتقال گاز فازهای شش تا هشت پارس جنوبی به آغاجاری خوزستان ۷۶ درصد پيشرفت داشته و همزمان با بهره برداری از پالايشگاهها آمادة انتقال گاز خواهد بود. لازم به ذکر است که از ايران روزانه ۵۰۰ ميليون فوت مکعب گاز به امارات صادر می شود. خبر ديگر اينکه ايران و عمان برای توسعه ميدان مشترک هنگام به توافق رسيدند.

احسان اسماعيل پور مطلق  ، سيد محمد حسين رحيمائی

/ 1 نظر / 8 بازدید
علي نبي

سلام مهندس - اميدوارم زودتر اينترنت در محل کارت برات مهيا بشه - دوستدار شما نبي