واحد جلال آباد زرند 288 هزار تن سنگ آهن توليد کرد

مجتمع سنگ آهن جلال آباد زرند کرمان از ابتدای سال جاری تا 23 آذرامسال در مجموع 288هزار و 356 تن سنگ آهن دانه بندی توليد کرد. به گزارش هفته نامه معدن و توسعه ،طرح بلوک 4 سنگ آهن جلال آباد برای توليد سنگ آهن دانه بندی از ابتدای سال 86  به بهره برداری رسيده و معدن از ابتدای سال تا پايان شهريورماه، ماهانه حدود 18 هزار تن سنگ آهن دانه بندی و مهرماه با توليد ماهانه حدود 70 هزارتن در مدار توليد سنگ آهن کشور قرار گرفته است. همچنين برنامه توليد سالانه معدن 700 هزار تن است.       

سيد محمدحسين رحيمائی ، احسان اسماعيل پورمطلق

/ 0 نظر / 6 بازدید