تزريق گاز به چاههای نفت ، امری حياتی برای اقتصاد فردای کشور

در صورت تزريق گاز به مخازن نفتی کشور در افق چشم انداز ، حجم انرژی فسيلی ما بيش از عربستان خواهد شد و به مقام اول منطقه دست خواهيم يافت، اين در حالی است که عدم تزريق گاز، باعث افت دو ميليون بشکه نفت در روز می شود و ناگزير از واردات خواهيم بود. اگر گازی که قصد صدور آن به کشورهای مختلف وجود دارد، به مخازن نفتی کشور تزريق شود، از نابودی ۶۵ ميليارد بشکه نفت- معادل بيش از ۳۰ تريلون دلارکه به دليل کمبود تزريق،غير قابل استحصال می شود، جلوگيری خواهد شد. بر اساس گزارش های اوليه وزارت نفت که حدود دو سال پيش اعلام شد، بدون صادرات گاز حدود ۴۰  ميليون مترمکعب در روز در نيمه چشم انداز ۱۳۹۳  کمبود گاز خواهيم داشت ؛ هر چند که در وضعيت کنونی نيز با کمبود و واردات گاز مواجه هستيم و صادرات گاز به ترکيه نيز برای مدتی درسال گذشته متوقف شد. در حالی که گزارش های وزارت نفت مبتنی بر اين فرض بود که در سال ۱۳۸۵ بايد حدود ۱۱۰ ميليون متر مکعب در روز گاز تزريق شود، در عمل حدود۷۰  ميليون متر مکعب تزريق انجام شده، لذا کمبود گاز هم اکنون و بر اساس برنامه های مصوب  ﻫﻴﺄﺕ مديره شرکت نفت بسيار جدی است. بنابراين اگر تزريق گاز به مخازن نفتی صورت نگيرد، توليد نفت ما در ۱۵ سال آينده به ۲ ميليون بشکه در روز کاهش خواهد يافت  و به اين ترتيب۱۵ تا ۲۰ سال آينده با در نظر گرفتن افزايش مصرف بنزين و ساير سوختها  در کشور مجبور به واردات نفت خام نيز خواهيم شد، اما اگر تزريق گاز به مخازن  نفتی و روشهای ازدياد برداشت مخازن نفتی انجام شود، می توانيم برداشت بيش از۴ ميليون بشکه در روز را حفظ نمائيم. 

  احسان اسماعيل پورمطلق ( کارشناس استخراج معدن ،دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نفت)

سيد محمدحسين رحيمائی ( کارشناس استخراج معدن، معدن سنگ آهن جلال آباد زرند کرمان)

/ 2 نظر / 5 بازدید
علی

مطلبت خيلی قشنگ بود موفق باشی به منم سر بزن راستی ما تقریبا هم رشته ایم پشيمون نميشی منتظرم[بدرود]