توليد سنگ آهن کشور 11 درصد افزايش يافت

ميزان توليد سنگ آهن در 7 ماه منتهی به پايان مهرماه امسال در واحدهای تحت پوشش شرکت تهيه و توليد مواد معدنی ايران در مجموع به 11 ميليون و 684 هزار و 773 تن رسيد که در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 11 درصد افزايش داشت. به گزارش هفته نامه معدن و توسعه ، ميزان استخراج نيز در همين مدت به 18 ميليون و 392 هزار و 716 تن رسيدکه نسبت به مدت مشابه سال قبل ا ز رشد 8 درصدی برخوردار شد. ميزان توليد سنگ آهن در شرکت سنگ آهن مرکزی در مدت ياد شده برابر با 2 ميليون و 939 هزار و 691 تن و ميزان استخراج نيز برابر با 4 ميليون و 878 هزار و 704 تن بود که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل به ترتيب 18 و 28 درصد افزايش نشان می دهد. 

سيد محمد حسين رحيمائی        احسان اسماعيل پور مطلق  

/ 1 نظر / 6 بازدید
آرام

سلام منهم مهندس معدن هستم هر چند که وبلاگم اصلا در مورد رشته ام نیست اما خوبه که وبلاگ شما را دیدم و اگه بخواهید هم دیگه را اد کنیم.