تسریع در توسعه میادین فلات قاره

مدیر عامل شرکت نفت فلات قاره ایران گفت: تصمیم گیری درباره قرارداد توسعه مخازن زیر پوشش این شرکت شتاب می یابد. همچنین قرارداد توسعه میدان های لاوان, فارسی, کیش در سال جاری نهایی می شود. وی پیشنهاد مالی شرکت او.ان.جی.سی به منظور توسعه میدان فارسی, اواخر سال گذشته به وسیله شرکت مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران نهایی شد و بررسی مباحث فنی و قراردادی این میدان در حال انجام است. وی تصریح کرد: توسعه میدان فارسی در دو فاز انجام خواهد شد که شرکت خارجی مذکور , طرح جامع توسعه میدان گازی فارسی را خرداد ماه امسال به شرکت نفت فلات قاره ایران ارائه می کند که پس از دریافت طرح جامع, مذاکرات فنی, حقوقی و مالی آغاز می شود و در سال جاری عملیات اجرایی توسعه میدان فرزاد-ب را که یک میدان بزرگ گازی با ذخیره گاز درجای 12 تریلیون فوت مکعب در بلوک فارسی است, آغاز می شود. وی همچنین از نهایی شدن پیشنهاد فنی و مالی توسعه میدان لاوان از سوی یک شرکت لهستانی خبر داد و گفت: به منظور توسعه این میدان با کشور لهستان موافقت نامه ای امضاء شده است و با نهایی شدن پیشنهاد فنی و مالی آن در نیمه اول امسال, این قرارداد نیز طی سال جاری امضاء می شود .

محمد حسین رحیمائی-احسان اسماعیل پورمطلق

/ 0 نظر / 12 بازدید