شورای عالی معادن تشکيل می شود

با ايجاد شورای عالی معادن، ابهامات قانون معادن مصوب سال 77 بر طرف می شود. محمدرضا بهرامن- نايب رئيس خانه معدن ايران- با بيان اين مطلب افزود: اصلاحيه قانون معادن مصوب سال77 در دست تدوين است که يکی از رئوس آن تشکيل شورای عالی معادن با حضور نمايندگانی از قوه قضائيه، منابع طبيعی، محيط زيست و تشکل های بخش خصوصی است. به گفته وی اين شورا اختيارات کامل وزير صنايع ومعادن را داشته و می تواند در تمام موارد مورد اختلاف، نظر قطعی و نهايی را صادر کند. بهرامن تصريح کرد: در اصلاحيه در دست تدوين، ابهاماتی که در زمينه سرمايه گذاری بخش خصوصی در معادن وجود دارد، برطرف و روند اجرای اصل 44 قانون اساسی در اين بخش تسريع می شود.  

  احسان اسماعيل پور مطلق ، سيد محمد حسين رحيمائی

/ 0 نظر / 7 بازدید