اجرای قرارداد صادرات گاز به عمان

محمود زيرکچيان زاده مديرعامل شرکت نفت فلات قاره گفت: با نصب و راه اندازی سکوی سلمان، از نيمه اول سال آينده شکلی اجرايی به خود می گيرد . وی خاطر نشان کرد، سکوی سلمان به منظور برداشت روزانه 500 ميليون فوت مکعب گاز و جلوگيری از سوخته شدن 40 ميليون فوت مکعب گازهای همراه اين مخزن در نيمه اول سال آينده به بهره برداری می رسد تا بدين ترتيب صادرات گاز به عمان از سال آينده شکل اجرايی به خود می گيرد. بهره برداری از اين سکو می تواند به طرفين قرارداد کمک کند تا اختلافات خود را کنار بگذارند و به عملی شدن قرار داد بيشتر بينديشند. وی افزود: با صادرات گاز ميدان نفتی سلمان به عمان، برای نخستين بار صادرات گاز ايران به کشورهای خليج فارس آغاز می شود ؛ وی کل گاز برداشتی از مخزن سلمان را روزانه 540 ميليون فوت مکعب دانست و افزود ايران برای حل مشکلات قرارداد کرسنت پيشنهاداتی به کشورعمان داده است که اگر اين کشور بپذيرد صادرات گاز به جای فروش به کرسنت امارات به عمان آغاز می شود. وی درباره آخرين وضعيت ميدان گازی کيش گفت: کشور عمان پيشنهادات خود را برای توسعه اين ميدان ارائه کرده است و کشور تا پايان سال نسبت به توسعه آن تصميم گيری می کند.                                                                         

احسان اسماعيل پورمطلق،سيد محمد حسين رحيمائی          

/ 0 نظر / 6 بازدید