اعتبار 20 میلیارد تومانی آزاد راه تهران- شمال

بر اساس لایحه بودجه سال 87 ، بیست میلیارد تومان اعتبار برای آزاد راه تهران- شمال پیشنهاد شده است. به گزارش فارس، شرکت آزاد راه تهران – شمال وابسته به بنیاد مستضعفان موظف است همین بودجه را به عنوان آورده نقدی به پروژه مذکور اختصاص دهد. بر این اساس آزاد راه در سال جاری 40 میلیارد تومان اعتبار دریافت خواهد کرد. عملکرد این پروژه درسال 84، هفت میلیارد و پانصد میلیون تومان، پرداختی در سال85 ،12 میلیارد و 705 میلیون تومان، مصوب در سال 86، 20 میلیارد تومان و برآورد برای سال 88 ،  30 میلیارد تومان است. وزیر راه و ترابری و مسئولان این وزارتخانه تأکید کرده اند که پروژه فوق به یک هزار میلیارد تومان بودجه احتیاج دارد.

سیدمحمد حسین رحیمائی - احسان اسماعیل پور مطلق         

/ 0 نظر / 6 بازدید