افزایش ذخایر گازی میدان های گلشن و فردوسی

پس از تأیید وجود حدود 4/1 میلیارد بشکه ذخایر نفتی در بلوک مهر و تجاری شناخته شدن آن، پیش بینی می شود که مذاکرات توسعه این بلوک با شرکت او.ام.وی اتریش تا اوایل تیرماه نهایی شود. سید محمود محدث، مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با بیان این مطلب اظهار کرد: به این منظور جدول زمان بندی برای مذاکرات تهیه شده که با نهایی شدن مذاکرات قرارداد امضا خواهد شد.گفتنی است, قرارداد اکتشاف بلوک مهر در اردیبهشت سال 1380 با شرکت او.ام.وی امضا شد که مدت اجرای قرارداد 4 سال پیش بینی شده بود؛ جمع بندی توسعه این میدان نیز با شرکت متن نهایی شده است. همچنین ایشان افزود: در حال حاضر 600 کیلومتر لرزه نگاری در بلوک خرم آباد توسط شرکت نروژی هیدرو انجام شده است که قرار است از این پس کار با سرعت بیشتری دنبال شود. وی کشف میدان های گازی سفیدداخور با ذخیره 5/11 تریلیون فوت مکعب, فارسی با ذخیره 4/11 تریلیون فوت مکعب, کشف لایه نفتی سازند ایلام با ذخیره درجای 2/2 میلیارد بشکه نفت, افزایش ذخایر گاز میادین گلشن و فردوسی به 50 تریلیون فوت مکعب را از مهمترین اقدامات انجام شده در بخش اکتشاف در سال گذشته عنوان کرد.                                                                                                                        

احسان اسماعیل پورمطلق- سید محمد حسین رحیمائی

/ 0 نظر / 10 بازدید